Hốc đá thạch anh trắng tự nhiên hình con sóc - clear quartz cluster Hốc đá thạch anh trắng tự nhiên hình con sóc - clear quartz cluster

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Hốc đá thạch anh trắng tự nhiên hình con sóc - clear quartz cluster

799,000₫
Trụ đá thạch anh vàng - citrine tower Trụ đá thạch anh vàng - citrine tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh vàng - citrine tower

799,000₫
Trụ đá thạch anh trắng - clear quartz tower Trụ đá thạch anh trắng - clear quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh trắng - clear quartz tower

450,000₫
Trái tim đá thạch anh trắng - clear quartz heart Trái tim đá thạch anh trắng - clear quartz heart

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trái tim đá thạch anh trắng - clear quartz heart

399,000₫
Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng

829,000₫
Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart

519,000₫
- 24%
Rùa macrame với đá bạch tùng - howlite Rùa macrame với đá bạch tùng - howlite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá bạch tùng - howlite

910,000₫ 1,200,000₫
- 18%
Rùa macrame với đá mắt hổ - tiger's eye stone Rùa macrame với đá mắt hổ - tiger's eye stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá mắt hổ - tiger's eye stone

990,000₫ 1,200,000₫
Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite

539,000₫
Vòng tay chuỗi đá xà cừ Labradorite minimalist Vòng tay chuỗi đá xà cừ Labradorite minimalist

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá xà cừ Labradorite minimalist

399,000₫
Vòng tay macrame đá xà cừ (Labradorite) ánh lửa xanh Vòng tay macrame đá xà cừ (Labradorite) ánh lửa xanh

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay macrame đá xà cừ (Labradorite) ánh lửa xanh

449,000₫
Vòng tay macrame đá xà cừ (labradorite) ánh vàng tím Vòng tay macrame đá xà cừ (labradorite) ánh vàng tím

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay macrame đá xà cừ (labradorite) ánh vàng tím

489,000₫
Vòng tay chuỗi đá Bạch tùng 8li - Howlite 8mm Vòng tay chuỗi đá Bạch tùng 8li - Howlite 8mm

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá Bạch tùng 8li - Howlite 8mm

270,000₫
Vòng tay chuỗi đá mắt hổ nhiều màu 8li Vòng tay chuỗi đá mắt hổ nhiều màu 8li

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá mắt hổ nhiều màu 8li

349,000₫
Vòng cổ minimalist đá Topaz vàng Vòng cổ minimalist đá Topaz vàng

Necklaces | Vòng cổ

Vòng cổ minimalist đá Topaz vàng

299,000₫
Móc khóa tinh thể thạch anh trắng tự nhiên Móc khóa tinh thể thạch anh trắng tự nhiên

Móc khóa | Keychain

Móc khóa tinh thể thạch anh trắng tự nhiên

299,000₫
Bông tai tinh thể đá thạch anh trắng bọc thủ công Bông tai tinh thể đá thạch anh trắng bọc thủ công

Khuyên tai | Earrings

Bông tai tinh thể đá thạch anh trắng bọc thủ công

300,000₫
Bông tai đá xà cừ xám Bông tai đá xà cừ xám

Khuyên tai | Earrings

Bông tai đá xà cừ xám

300,000₫
Bông tai đá thạch anh tóc vàng Bông tai đá thạch anh tóc vàng

Khuyên tai | Earrings

Bông tai đá thạch anh tóc vàng

199,000₫
Bông tai tinh thể đá thạch anh trắng Bông tai tinh thể đá thạch anh trắng

Khuyên tai | Earrings

Bông tai tinh thể đá thạch anh trắng

350,000₫
Vòng cổ đá thạch anh vàng thô (citrine) bọc kiểu micro macrame với dây, hàng Limited chỉ có 1 mẫu Vòng cổ đá thạch anh vàng thô (citrine) bọc kiểu micro macrame với dây, hàng Limited chỉ có 1 mẫu

Necklaces | Vòng cổ

Vòng cổ đá thạch anh vàng thô (citrine) bọc kiểu micro macrame với dây, hàng Limited chỉ có 1 mẫu

550,000₫
Vòng cổ đá thạch anh trắng kết hợp với hạt đá morganite và charm mặt trăng, tổng hợp năng lượng tích cực và bảo vệ Vòng cổ đá thạch anh trắng kết hợp với hạt đá morganite và charm mặt trăng, tổng hợp năng lượng tích cực và bảo vệ

Necklaces | Vòng cổ

Vòng cổ đá thạch anh trắng kết hợp với hạt đá morganite và charm mặt trăng, tổng hợp năng lượng tích cực và bảo vệ

398,000₫
Vòng tay đá herkimer diamond quartz thắt họa tiết macrame, mang năng lượng tích cực và bảo vệ tốt Vòng tay đá herkimer diamond quartz thắt họa tiết macrame, mang năng lượng tích cực và bảo vệ tốt

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá herkimer diamond quartz thắt họa tiết macrame, mang năng lượng tích cực và bảo vệ tốt

899,000₫
Vòng tay unisex đá mắt hổ (tiger eye) cho nam và nữ, năng lượng bảo vệ Vòng tay unisex đá mắt hổ (tiger eye) cho nam và nữ, năng lượng bảo vệ

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay unisex đá mắt hổ (tiger eye) cho nam và nữ, năng lượng bảo vệ

549,000₫
Đá thạch anh trắng thô tự nhiên, dùng để đặt bàn, mang lại năng lượng tích cực Đá thạch anh trắng thô tự nhiên, dùng để đặt bàn, mang lại năng lượng tích cực

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh trắng thô tự nhiên, dùng để đặt bàn, mang lại năng lượng tích cực

130,000₫
Đá thạch anh trắng mài, tumbled clear quartz năng lượng tích cực Đá thạch anh trắng mài, tumbled clear quartz năng lượng tích cực

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh trắng mài, tumbled clear quartz năng lượng tích cực

49,000₫
Đá thạch anh vàng thô tự nhiên 100% - raw citrine, năng lượng may mắn và thịnh vượng rất tốt Đá thạch anh vàng thô tự nhiên 100% - raw citrine, năng lượng may mắn và thịnh vượng rất tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh vàng thô tự nhiên 100% - raw citrine, năng lượng may mắn và thịnh vượng rất tốt

319,000₫
Đá mắt hổ thô - raw tiger eye stone năng lượng bảo vệ, size 4cm Đá mắt hổ thô - raw tiger eye stone năng lượng bảo vệ, size 4cm

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá mắt hổ thô - raw tiger eye stone năng lượng bảo vệ, size 4cm

149,000₫
Đá Thạch Anh hồng thô - raw rose quartz tự nhiên 100% năng lượng tình yêu và tích cực, trưng bày và làm trang sức size 3-5cm Đá Thạch Anh hồng thô - raw rose quartz tự nhiên 100% năng lượng tình yêu và tích cực, trưng bày và làm trang sức size 3-5cm

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Thạch Anh hồng thô - raw rose quartz tự nhiên 100% năng lượng tình yêu và tích cực, trưng bày và làm trang sức size 3-5cm

199,000₫
Mặt đá Obsidian cabochon stone size 1-2cm dùng để làm trang sức Mặt đá Obsidian cabochon stone size 1-2cm dùng để làm trang sức

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Mặt đá Obsidian cabochon stone size 1-2cm dùng để làm trang sức

350,000₫
1 viên đá herkimer diamond quartz tự nhiên năng lượng tích cực 1 viên đá herkimer diamond quartz tự nhiên năng lượng tích cực

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

1 viên đá herkimer diamond quartz tự nhiên năng lượng tích cực

250,000₫
- 20%
Vòng cổ đá thạch anh Herkimer diamond năng lượng tích cực Vòng cổ đá thạch anh Herkimer diamond năng lượng tích cực

Necklaces | Vòng cổ

Vòng cổ đá thạch anh Herkimer diamond năng lượng tích cực

599,000₫ 750,000₫
Vòng tay đá tự nhiên 6li Vòng tay đá tự nhiên 6li

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá tự nhiên 6li

350,000₫
Vòng tay macrame đá thạch anh vàng mix dây mang đến năng lượng may mắn Vòng tay macrame đá thạch anh vàng mix dây mang đến năng lượng may mắn

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay macrame đá thạch anh vàng mix dây mang đến năng lượng may mắn

479,000₫
Vòng tay đá rainbow tourmaline đủ màu tự nhiên 2li (bé) Vòng tay đá rainbow tourmaline đủ màu tự nhiên 2li (bé)

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá rainbow tourmaline đủ màu tự nhiên 2li (bé)

410,000₫
- 11%
Vòng tay đá thạch anh tự nhiên mix hạt thời trang sang trọng, quà tặng vòng tay cho nữ Vòng tay đá thạch anh tự nhiên mix hạt thời trang sang trọng, quà tặng vòng tay cho nữ

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá thạch anh tự nhiên mix hạt thời trang sang trọng, quà tặng vòng tay cho nữ

399,000₫ 450,000₫
- 19%
Vòng cổ đá xà cừ Labradorite macrame, đá tự nhiên, năng lượng tích cực và kì diệu, quà tặng trang sức thủ công cao cấp cho nữ Vòng cổ đá xà cừ Labradorite macrame, đá tự nhiên, năng lượng tích cực và kì diệu, quà tặng trang sức thủ công cao cấp cho nữ

Necklaces | Vòng cổ

Vòng cổ đá xà cừ Labradorite macrame, đá tự nhiên, năng lượng tích cực và kì diệu, quà tặng trang sức thủ công cao cấp cho nữ

890,000₫ 1,100,000₫
Vòng tay boho đá thạch anh vàng và họa tiết macrame mang lại may mắn citrine Vòng tay boho đá thạch anh vàng và họa tiết macrame mang lại may mắn citrine

Vòng tay

Vòng tay boho đá thạch anh vàng và họa tiết macrame mang lại may mắn citrine

419,000₫
Vòng cổ đá thạch anh trắng và họa tiết macrame boho xinh xắn, quà tặng trang sức đá Vòng cổ đá thạch anh trắng và họa tiết macrame boho xinh xắn, quà tặng trang sức đá

Vòng cổ

Vòng cổ đá thạch anh trắng và họa tiết macrame boho xinh xắn, quà tặng trang sức đá

429,000₫
Vòng tay bức tranh sống động về đá xà cừ, với họa tiết vòng cung tinh tế, tạo nên sự huyền bí và bí ẩn. Vòng tay bức tranh sống động về đá xà cừ, với họa tiết vòng cung tinh tế, tạo nên sự huyền bí và bí ẩn.

Vòng tay

Vòng tay bức tranh sống động về đá xà cừ, với họa tiết vòng cung tinh tế, tạo nên sự huyền bí và bí ẩn.

639,000₫
Vòng tay hòa quyện năng lượng với đá xà cừ Labradorite họa tiết macrame Vòng tay hòa quyện năng lượng với đá xà cừ Labradorite họa tiết macrame

Vòng tay

Vòng tay hòa quyện năng lượng với đá xà cừ Labradorite họa tiết macrame

649,000₫
Vòng cổ đá hổ phách amber tự nhiên cho người lớn, giúp chống lại tà ma và bảo vệ sức khỏe, vòng cổ đá phong thủy Vòng cổ đá hổ phách amber tự nhiên cho người lớn, giúp chống lại tà ma và bảo vệ sức khỏe, vòng cổ đá phong thủy

vòng cổ đá

Vòng cổ đá hổ phách amber tự nhiên cho người lớn, giúp chống lại tà ma và bảo vệ sức khỏe, vòng cổ đá phong thủy

299,000₫
Vòng cổ đá thạch anh vàng thô tự nhiên năng lượng may mắn tiền bạc, trang sức đá kiểu đơn giản cho nam và nữ Vòng cổ đá thạch anh vàng thô tự nhiên năng lượng may mắn tiền bạc, trang sức đá kiểu đơn giản cho nam và nữ

vòng cổ đá

Vòng cổ đá thạch anh vàng thô tự nhiên năng lượng may mắn tiền bạc, trang sức đá kiểu đơn giản cho nam và nữ

369,000₫
- 11%
Vòng cổ đá thạch anh hào quang angel aura quartz ánh cầu vồng Vòng cổ đá thạch anh hào quang angel aura quartz ánh cầu vồng

vòng cổ đá

Vòng cổ đá thạch anh hào quang angel aura quartz ánh cầu vồng

285,000₫ 320,000₫
- 20%
Móc khóa đá tự nhiên mang ý nghĩa phong thủy, năng lượng tích cực may mắn Móc khóa đá tự nhiên mang ý nghĩa phong thủy, năng lượng tích cực may mắn

móc khóa đá phong thủy

Móc khóa đá tự nhiên mang ý nghĩa phong thủy, năng lượng tích cực may mắn

199,000₫ 250,000₫
Vòng tay đá thạch anh vàng thô tự nhiên mang đến may mắn và tiền tài, trang sức đá phong thủy cho nam nữ Vòng tay đá thạch anh vàng thô tự nhiên mang đến may mắn và tiền tài, trang sức đá phong thủy cho nam nữ

vòng cổ đá

Vòng tay đá thạch anh vàng thô tự nhiên mang đến may mắn và tiền tài, trang sức đá phong thủy cho nam nữ

319,000₫
Vòng tay ý nghĩa luân xa chakra giúp cân bằng năng lượng, trang sức macrame với 7 loại đá Vòng tay ý nghĩa luân xa chakra giúp cân bằng năng lượng, trang sức macrame với 7 loại đá

Vòng tay

Vòng tay ý nghĩa luân xa chakra giúp cân bằng năng lượng, trang sức macrame với 7 loại đá

299,000₫
Vòng cổ đá xà cừ labradorite kiểu dáng macrame đơn giản, năng lượng tự tin, trang sức đá màu xanh tự nhiên cho nam nữ Vòng cổ đá xà cừ labradorite kiểu dáng macrame đơn giản, năng lượng tự tin, trang sức đá màu xanh tự nhiên cho nam nữ

vòng cổ đá

Vòng cổ đá xà cừ labradorite kiểu dáng macrame đơn giản, năng lượng tự tin, trang sức đá màu xanh tự nhiên cho nam nữ

550,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

collection