Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

280,000₫
Con rồng bằng đá tự nhiên trang trí Con rồng bằng đá tự nhiên trang trí

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Con rồng bằng đá tự nhiên trang trí

499,000₫
Hốc đá thạch anh trắng tự nhiên hình con sóc - clear quartz cluster Hốc đá thạch anh trắng tự nhiên hình con sóc - clear quartz cluster

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Hốc đá thạch anh trắng tự nhiên hình con sóc - clear quartz cluster

799,000₫
Hốc đá thạch anh tím - Amethyst cluster Hốc đá thạch anh tím - Amethyst cluster

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Hốc đá thạch anh tím - Amethyst cluster

519,000₫
Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

399,000₫
Trụ đá thạch anh tóc đen - black rutilated tower Trụ đá thạch anh tóc đen - black rutilated tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh tóc đen - black rutilated tower

419,000₫
Trụ đá thạch anh vàng - citrine tower Trụ đá thạch anh vàng - citrine tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh vàng - citrine tower

799,000₫
Trụ đá thạch anh trắng - clear quartz tower Trụ đá thạch anh trắng - clear quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh trắng - clear quartz tower

450,000₫
Trụ đá thạch anh hồng - rose quartz tower Trụ đá thạch anh hồng - rose quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh hồng - rose quartz tower

479,000₫
Trụ đá thạch anh tím - amethyst tower Trụ đá thạch anh tím - amethyst tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh tím - amethyst tower

699,000₫
Đá Blue calcite màu xanh Đá Blue calcite màu xanh

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá Blue calcite màu xanh

175,000₫
Trái tim đá thạch anh trắng - clear quartz heart Trái tim đá thạch anh trắng - clear quartz heart

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trái tim đá thạch anh trắng - clear quartz heart

399,000₫
Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng

829,000₫
Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart

519,000₫
Đá cầm tay thạch anh hồng - rose quartz size vừa Đá cầm tay thạch anh hồng - rose quartz size vừa

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay thạch anh hồng - rose quartz size vừa

250,000₫
Đá cầm tay sunstone size vừa Đá cầm tay sunstone size vừa

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay sunstone size vừa

345,000₫
Đá cầm tay thạch anh tím - amethyst size vừa Đá cầm tay thạch anh tím - amethyst size vừa

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay thạch anh tím - amethyst size vừa

199,000₫
Đá cầm tay mắt hổ xanh - blue tiger's eye palm stone Đá cầm tay mắt hổ xanh - blue tiger's eye palm stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay mắt hổ xanh - blue tiger's eye palm stone

450,000₫
Đá thạch anh tóc đen - black rutilated quartz Đá thạch anh tóc đen - black rutilated quartz

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá thạch anh tóc đen - black rutilated quartz

250,000₫
Đá cầm tay thạch anh khói - smoky quartz palm stone Đá cầm tay thạch anh khói - smoky quartz palm stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay thạch anh khói - smoky quartz palm stone

249,000₫
Đá cầm tay Black tourmaline palm stone Đá cầm tay Black tourmaline palm stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay Black tourmaline palm stone

450,000₫
Đá cầm tay Blue Calcite palm stone Đá cầm tay Blue Calcite palm stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay Blue Calcite palm stone

490,000₫
Trụ đá Flourite cầu vồng - rainbow flourite Trụ đá Flourite cầu vồng - rainbow flourite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá Flourite cầu vồng - rainbow flourite

980,000₫
- 24%
Rùa macrame với đá carnelian Rùa macrame với đá carnelian

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá carnelian

910,000₫ 1,200,000₫
- 24%
Rùa macrame với đá bạch tùng - howlite Rùa macrame với đá bạch tùng - howlite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá bạch tùng - howlite

910,000₫ 1,200,000₫
- 13%
Rùa macrame với đá thạch anh tím - amethyst Rùa macrame với đá thạch anh tím - amethyst

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá thạch anh tím - amethyst

1,050,000₫ 1,200,000₫
- 18%
Rùa macrame với đá thạch anh hồng - rose quartz Rùa macrame với đá thạch anh hồng - rose quartz

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá thạch anh hồng - rose quartz

990,000₫ 1,200,000₫
- 18%
Rùa macrame với đá mắt hổ - tiger's eye stone Rùa macrame với đá mắt hổ - tiger's eye stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Rùa macrame với đá mắt hổ - tiger's eye stone

990,000₫ 1,200,000₫
Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite

539,000₫
Mèo Macrame với đá Carnelian Mèo Macrame với đá Carnelian

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Mèo Macrame với đá Carnelian

499,000₫
Mèo Macrame với đá Thạch anh hồng - Rose quartz Mèo Macrame với đá Thạch anh hồng - Rose quartz

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Mèo Macrame với đá Thạch anh hồng - Rose quartz

510,000₫
Mèo Macrame với đá Xà cừ Labradorite Mèo Macrame với đá Xà cừ Labradorite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Mèo Macrame với đá Xà cừ Labradorite

550,000₫
Lắt cắt mặt đá mã não vân - Agate mang năng lượng tích cực Lắt cắt mặt đá mã não vân - Agate mang năng lượng tích cực

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Lắt cắt mặt đá mã não vân - Agate mang năng lượng tích cực

345,000₫
Tinh thể thạch anh trắng thô tự nhiên size 2-3cm, mang năng lượng thuần khiết và tích cực, đặt bàn rất tốt Tinh thể thạch anh trắng thô tự nhiên size 2-3cm, mang năng lượng thuần khiết và tích cực, đặt bàn rất tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể thạch anh trắng thô tự nhiên size 2-3cm, mang năng lượng thuần khiết và tích cực, đặt bàn rất tốt

160,000₫
Đá thạch anh khói thô tự nhiên 100%, mang năng lượng bảo vệ và trừ tà rất tốt Đá thạch anh khói thô tự nhiên 100%, mang năng lượng bảo vệ và trừ tà rất tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh khói thô tự nhiên 100%, mang năng lượng bảo vệ và trừ tà rất tốt

345,000₫
Đá Aqua aura quartz (thạch anh hào quang xanh biển) phủ màu, năng lượng tự tin và bình yên của biển cả Đá Aqua aura quartz (thạch anh hào quang xanh biển) phủ màu, năng lượng tự tin và bình yên của biển cả

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Aqua aura quartz (thạch anh hào quang xanh biển) phủ màu, năng lượng tự tin và bình yên của biển cả

49,000₫
Đá Garnet (Ngọc Hồng lựu) mài bóng tự nhiên, năng lượng tình yêu mãnh liệt và quyến rũ Đá Garnet (Ngọc Hồng lựu) mài bóng tự nhiên, năng lượng tình yêu mãnh liệt và quyến rũ

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Garnet (Ngọc Hồng lựu) mài bóng tự nhiên, năng lượng tình yêu mãnh liệt và quyến rũ

135,000₫
- 30%
Đá rainbow moonstone mài bóng tự nhiên, năng lượng giúp tập trung cho học tập Đá rainbow moonstone mài bóng tự nhiên, năng lượng giúp tập trung cho học tập

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá rainbow moonstone mài bóng tự nhiên, năng lượng giúp tập trung cho học tập

35,000₫ 50,000₫
Đá raw turquoise - ngọc lam thô tự nhiên, giúp thanh tẩy, năng lượng tích cực và bình tĩnh Đá raw turquoise - ngọc lam thô tự nhiên, giúp thanh tẩy, năng lượng tích cực và bình tĩnh

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá raw turquoise - ngọc lam thô tự nhiên, giúp thanh tẩy, năng lượng tích cực và bình tĩnh

80,000₫
Tinh thể raw blue Kyanite thô tự nhiên để sưu tầm và đặt bàn, năng lượng tích cực mạnh và giúp kết nối Tinh thể raw blue Kyanite thô tự nhiên để sưu tầm và đặt bàn, năng lượng tích cực mạnh và giúp kết nối

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể raw blue Kyanite thô tự nhiên để sưu tầm và đặt bàn, năng lượng tích cực mạnh và giúp kết nối

99,000₫
Đá thạch anh dâu tây thô tự nhiên mang lại năng lượng tình yêu và thấu hiểu, đặt bàn, bỏ túi và không gian sống rất tốt Đá thạch anh dâu tây thô tự nhiên mang lại năng lượng tình yêu và thấu hiểu, đặt bàn, bỏ túi và không gian sống rất tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh dâu tây thô tự nhiên mang lại năng lượng tình yêu và thấu hiểu, đặt bàn, bỏ túi và không gian sống rất tốt

70,000₫
Đá palm stone thạch anh hồng cầm tay size 3-4cm, năng lượng tích cực và tình yêu Đá palm stone thạch anh hồng cầm tay size 3-4cm, năng lượng tích cực và tình yêu

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá palm stone thạch anh hồng cầm tay size 3-4cm, năng lượng tích cực và tình yêu

120,000₫
Tinh thể Black Tourmaline cộng sinh hiếm có chất lượng cao chọn lọc AAA Tinh thể Black Tourmaline cộng sinh hiếm có chất lượng cao chọn lọc AAA

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể Black Tourmaline cộng sinh hiếm có chất lượng cao chọn lọc AAA

550,000₫
- 30%
Đá Black Tourmaline mài bóng mang năng lượng bảo vệ rất tốt, dùng để đặt bàn, bỏ túi, trưng trong không gian để bảo vệ khỏi năng lượng xấu Đá Black Tourmaline mài bóng mang năng lượng bảo vệ rất tốt, dùng để đặt bàn, bỏ túi, trưng trong không gian để bảo vệ khỏi năng lượng xấu

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Black Tourmaline mài bóng mang năng lượng bảo vệ rất tốt, dùng để đặt bàn, bỏ túi, trưng trong không gian để bảo vệ khỏi năng lượng xấu

70,000₫ 100,000₫
Đá thạch anh trắng thô tự nhiên, dùng để đặt bàn, mang lại năng lượng tích cực Đá thạch anh trắng thô tự nhiên, dùng để đặt bàn, mang lại năng lượng tích cực

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh trắng thô tự nhiên, dùng để đặt bàn, mang lại năng lượng tích cực

130,000₫
Tinh thể Black Tourmaline dài size ~3cm chọn lọc chất lượng cao AAA, năng lượng bảo vệ rất mạnh và tốt Tinh thể Black Tourmaline dài size ~3cm chọn lọc chất lượng cao AAA, năng lượng bảo vệ rất mạnh và tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể Black Tourmaline dài size ~3cm chọn lọc chất lượng cao AAA, năng lượng bảo vệ rất mạnh và tốt

319,000₫
- 30%
Đá Black Obsidian - hắc diện thạch mài bóng dùng để bảo vệ, năng lượng trừ tà Đá Black Obsidian - hắc diện thạch mài bóng dùng để bảo vệ, năng lượng trừ tà

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Black Obsidian - hắc diện thạch mài bóng dùng để bảo vệ, năng lượng trừ tà

70,000₫ 100,000₫
Đá thạch anh hồng mài - tumbled rose quartz, năng lượng tình yêu Đá thạch anh hồng mài - tumbled rose quartz, năng lượng tình yêu

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh hồng mài - tumbled rose quartz, năng lượng tình yêu

49,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

collection